FMiV

FMiV Vår Radio 93,7 MHz

  • Live

  • Album cover

Folkrörelsernas Medieförening i Västerås, (FMiV) är en ideell föreningssammanslutning som verkar för ickekommersiell lokal medieverksamhet i Västerås med omnejd! Vi gör det möjligt för människor att sända lokal radio! Lyssna och ta del av vår tablå! Är du inne i CULTuREN?