• Anything For You @

  12 Gloria Estefan

 • Nord Sud Ovest Est +

  Max Pezzali

 • Smooth Operator 72

  Sade

 • Stupida

  Alessandra Amoroso

 • Nikita [4YO]

  Elton John

 • Dedicato a te [Yz5]

  Le Vibrazioni

 • Little Lies

  eLa

 • Puoi fidarti di me

  Stadio

 • Ti direi [Yz1]

  Velvet 99

 • UN

  Giorgia