• Live 30 minutes restantes

    P4 Radio Stockholm

    Avec Med Peder Gustafsson och Jenny Goldkuhl

    • Logo de l'animateur Med Peder Gustafsson och Jenny Goldkuhl
  • Album cover

Lokala nyheter, sport och kultur i en härlig blandning.