• Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco

 • Dortmund 0:0

  Monaco