• Live

  • Album cover

תחנת הרדיו אקו 99FM הושקה ב-6 בדצמבר 2009. אקו 99 FM חרתה על דגלה את המהפכה הירוקה, ומשדרת אג'נדה סביבתית ותכנים ירוקים השזורים כחוט השני בכל תוכניות הלוח והמוזיקה- החל מתכנית 'הבוקר' עם טל ברמן ואביעד קיסוס, דרך 'אקו לייף', 'אקו דרייב', מבזקי החדשות הירוקות בשילוב מיטב הלהיטים מכל הזמנים. כבר עכשיו מרגישים את השינוי- זהו צעד ראשון אך חשוב ומשמעותי ביותר בדרך למהפכה ולשינוי למען הסביבה. התחנ...ה רשמה עלייה בנתוני ההאזנה, ואף זכתה בפרס הרדיו לשנת 2010, בקטגוריית תכנית המלל הטובה ביותר של "כנס העיתונות באילת 2010" לתוכנית "אקו לייף". אקו 99FM תומכת בקהילה- לאורך כל השנה אנו מפיקים, משדרים ותומכים בקמפיינים של עמותות וארגונים שונים, אשר הפרוטה אינה בכיסם, ומסייעים להם להשיג תשומת לב ציבורית, ומסייעים להם בגיוס תרומות, ציוד ומשמים כשופר לזעקותיהם.