• Live

  • Album cover

Mitory ny Filazantsaran'i Kristy. Manomana Vahoaka ho amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.