Kurd1 Radyo

Ya hemû kurdan e

 • Dinyayê

  Mehmûd Soro (kizil)

 • Kaniya evînê

  Gülistan Perwer

 • Jênêrîka kurd1 radyo

  Issa Hassan

 • Lanja (lenjê)

  The Third Planet

 • Maqam Ajem

  Issa Hassan

 • Purlo lîlo lo lîlo û Xanê beyazê

  Cewad Merwanî

 • Piçûkên goriyên Kurdistanê

  Temo

 • Şêx erebê

  Paşayê Simo

 • Qizîka delal

  Paşayê Efo

 • Şivan (Enstrumental)

  Dilşad Seîd