• Live

  • Album cover

Odrie - dat staat voor Omroep Organisatie Ooststellingwerf – is in de lucht sinds 16 december 1995. De gemeente. Ooststellingwerf ligt centraal in het noorden van ons land, aan de Friese zijde van de grens met Drenthe.