• keiseren av Etiopia.

    Haile Selassie

  • keiseren av Etiopia.

    Haile Selassie

  • månekraft. Torkild Jemterud

    Abels tårn ekstra