• Live

  • Album cover

Radio 7 to regionalna stacja radiowa, kierująca program do mieszkańców Północnego Mazowsza i Działdowszczyzny. Rozgłośnia wychodzi na przeciw wszystkim tym, którzy mają dosyć nowej, komercyjnej muzyki, jaką na siłę lansują z anten radiowych i telewizyjnych wytwórnie fonograficzne. Radio 7 gra głównie muzykę sprzed lat, przywołującą miłe wspomnienia, nastrajającą pozytywnie do świata i ludzi. Stacja w swoich audycjach integruje lokalną społeczność i niesie informacje z najbliższego otoczenia. Krzewi lokalne tradycje, historię i kulturę regionu. Upowszechnia postawy patriotyczne - również te lokalne. Radio 7 promuje także działania lokalnych pasjonatów, hobbystów, bowiem samo jest owocem ogromnej pasji radiowej jego założyciela.