Radio ARA

D'Frequenz vun allen Faarwen - The frequency of all colours

  • Live

  • Album cover

Eise Programm charakteriséiert sech duerch folgend Atout'en: - Originell: et gëtt ëmmer eppes ze entdecken - Speziell: d'Kombinatioun vu verschiddene Stiler - Multikulti: verschidde Stëmmen a Sproochen, Musek vun hei a vum aneren Enn vun der Welt. Our programm is characterized by the following aspects: - original: always something new to discover - special: the combination of different styles - multicultural: different voices and languages, music from here and from faraway.