Radio.Fahazavana.Manerantany

Ho fampadrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo

  • Live

  • Album cover

"Ho fampadrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo" - "Pour le développement de l'homme et de tout homme"