RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Antema fiderana.

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ilay tena mamiko

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jeso tia fampiraisana

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jesus Christ est Seigneur

  https://amf.fpma.church AMF

 • Toy ny diera

  Chorale Fiderana FPMA Paris

 • Mafy ny nentinao

  https://amf.fpma.church AMF

 • Raha mbola velona koa

  https://amf.fpma.church AMF

 • Fiaraha-mivavaka 01 Janoary 2021

  Dr Seth Rasolondraibe

 • Ry Jesoa tompo tsara ô !

  Fihirana Ffpm 479

 • Tompo Malala ô!

  https://amf.fpma.church AMF