RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Ry Jesosy mba tantano

  Fihirana Ffpm 479

 • Fanahy Masina

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ry kapiteny be ny ady manjo

  Fihirana Ffpm 479

 • Ilay ora tao Getsamane

  Fihirana Ffpm 479

 • Ry mpanota mihevera

  Fihirana Ffpm 479

 • JEHOVAH no heriko

  https://amf.fpma.church AMF

 • Rakolikoly

  Tanora Masina Itaosy FLM

 • Love at home

  https://amf.fpma.church AMF

 • Hosana hosana

  https://amf.fpma.church AMF

 • ANDRIANANAHARY O FFPM 194

  Fihirana Ffpm 479