RADIO VATSY FPMA

Radio Vatsy, Mamatsy ny vatana, ny saina ary ny fanahy

 • Antema fiderana.

  https://amf.fpma.church AMF

 • Misy Fifaliana soa

  https://amf.fpma.church AMF

 • Jesosy irery ihany

  Fihirana Ffpm 479

 • Indro ny zanak'ondry

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ry kapiteny be ny ady manjo

  Fihirana Ffpm 479

 • Tsy mendrika ahy

  https://amf.fpma.church AMF

 • Fa ny Fitiavana

  https://amf.fpma.church AMF

 • Ny fitondran'A-tra

  https://amf.fpma.church AMF

 • Antsam-panahy

  https://amf.fpma.church AMF

 • In Your arms

  https://amf.fpma.church AMF