رادیو فیض

هدف ما جلال خدا، بنای کلیسا و رساندن مژده نجات است. نجاتی که تنها در کتاب مقدس اعلام شده و برای جلا…

 • انجیل چیست؟ درس ۳۳

  کشیش سهراب رامتین

 • از سوی مشرق

  دختران تفتی

 • باب ۱۳

  کتاب تثنیه

 • زمین ای خداوند از آن توست

  تکتم

 • پیش‌دانی خدا

  صفات خدا

 • درس ۹_ یاوری آسمانی

  روح‌القدس کیست؟

 • خدایا رهبری و دانش از توست

  دختران تفتی

 • ۱۶ در شب آخر شاه شاهان

  یوسف نازنین

 • درس ۱۰- بهیموت و لویاتان

  کتاب ایوب

 • سرودهای پرستشی

  کشیش لی