• Live

  • Album cover

Ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan penyiaran dan meyebarkan maklumat melalui siaran radio kearah membina serta membentuk sikap, peribadi, pemikiran, dan nilai-nilai murni yang sesuai untuk memajukan dan menjayakan pembangunan sosio-ekonomi selaras dengan wawasan kerajaan dan cita-cita Negara.