• Live

  • Album cover

Memberi perkhidmatan penyiaran dan menyebarkan maklumat melalui Radio dan Televisyen bagi membina sikap, peribadi, pemikiran dan nilai-nilai yang sesuai untuk memajukan dan menjayakan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat selaras dengan wawasan dan cita-cita negara.