• Dustet Darum

  Zahra Elham

 • Makawa Nazuna Janana

  Mobin Haqparast

 • Watanem Janem

  Mozhdah Jamalzadah

 • Dil Ba Qurbanat

  Hasiba Amini

 • Cricket Afghanistan

  Ghazal Sadat and Suliman Khan

 • Latoon

  Goodar Zazai

 • Sanaubar

  Sediq Shubab & Khaled Kayhan

 • Iy Jaanam

  Shekeb Osmani

 • Atash Eshq

  Khalid Farahmand

 • Patasa

  Suliman Khan