• Live 18 minutes restantes

    Klassisk förmiddag

    Avec Britta Svanholm Maniette, Emelie Sigelius

    • Logo de l'animateur Britta Svanholm Maniette
    • Logo de l'animateur Emelie Sigelius
  • Album cover

P2 erbjuder konstmusik – klassisk såväl som nutida – improvisationsmusik och traditionsmusik, till exempel jazz eller världsmusik. P2 sänder på andra språk än svenska.