• Live 22 minutes restantes

    Relationsradion i P3

    Avec Juan Havana, Isabelle Hambe

    • Logo de l'animateur Juan Havana
    • Logo de l'animateur Isabelle Hambe
  • Album cover

P3 är radio för och av unga människor i Sverige. Skön, rolig och viktig radio med ett innehåll att skratta åt, reagera på, sjunga med i eller städa till. Vi satsar på ett brett programutbud där en del program tilltalar många olika sorters människor medan andra är lite smalare. För oss är detta vad som menas med Public Service-radio, radio i allmänhetens tjänst. Det viktiga är inte att alla gillar allt i P3, utan att alla hittar något de tycker är riktigt bra.